Archiwum Dzień: 2021-06-17

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – V oś priorytetowa, działanie 5.1 -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Przerwa w dostawie wody

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 02.06.2022 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Kampinos (od skrzyżowania z ulicą Niepokalanowską w stronę Wiejcy) Kampinos A przy drodze nr 580, Wiejca

Dwie duże inwestycje drogowe objęte dotacją Rządowego Funduszu Polski Ład.

Miło nam poinformować, iż Gmina Kampinos w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z sukcesem aplikowała o dotacje do zadań pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek” – kwota dotacji 4,7 mln zł; „Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej nr 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek” – kwota dotacji […]

Raport o stanie Gminy Kampinos za 2021 rok

Informuję, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie, Wójt Gminy Kampinos przedłożył Radzie Gminy Kampinos Raport o stanie Gminy Kampinos. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Zachęcam do zapoznania się z Raportem, który został opublikowany na stronie BIP w zakładce Raport o stanie Gminy (BIP – UG Kampinos).

Krzysztof Sucharski, Przewodniczący Rady Gminy