Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-06-20 14:46:20

XIV Edycja konkursu: 'Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego


Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu 'Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego', zaprasza Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zgłaszania kandydatów do XIV edycji konkursu. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przyznawane już po raz 14. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy kreują dobrą rzeczywistość wokół siebie i działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa REGULAMIN zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Wnioski do XIV edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:
• dla osób fizycznych;
• dla podmiotów niebędących osobą fizyczną, 
stanowiących załączniki do Uchwały Nr 983/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: „XIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” w nieprzekraczalnym terminie: 
1) pocztą do dnia 31 lipca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa
2) lub osobiście do dnia 31 lipca 2013 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, Warszawa, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (022) 59 79 571 ,
e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl  

Załączniki

Typ Temat
załącznik Wniosek - osoba fizyczna
załącznik Wniosek - podmioty niebędące osobą fizyczną