Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-06-27 14:42:51

Informacja dotycząca szkód w rolnictwie


Zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy Zarządzeniem Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013 r. w razie wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę prosimy o składanie do Wójta Gminy Kampinos wniosków o oszacowanie szkód.

Terenową komisję do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji powołuje się w przypadku gdy:  
• niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym dotknięty będzie obszar odpowiadający wielkości co najmniej sołectwa, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dla dalszego ich funkcjonowania,
• określony w procentach poziom szkód jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, łącznej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Komisja podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę. 

O formie i wysokości odszkodowania decyduje Wojewoda.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego: http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/1096/12989/Szacowanie_szkod_w_gospodarstwach_rolnych__zmiana_Zarzadzenia_Wojewody_Mazowieck.html

Galeria: