Dziś jest Sobota, 26.05.2018,imieniny Eweliny, Jana, Pawła
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-07-19 14:06:41

31 lipca br. – upływa termin składania wniosków do XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego


Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przypomina o zbliżającym się zakończeniu naboru wniosków do XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jeszcze do końca lipca można zgłaszać do konkursu osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji województwa Mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Kandydatów zgłaszać mogą Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia, fundacje oraz lokalne organizacje społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Wnioski do XIV edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:
- dla osób fizycznych;
- dla podmiotów niebędących osobą fizyczną, 
stanowiących załączniki do Uchwały Nr 983/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: XIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie: 

1. pocztą do dnia 31 lipca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 - 715 Warszawa,
2. lub osobiście do dnia 31 lipca 2013 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Okrzei 35, pok. 207, do godz. 16.00.