Dziś jest Wtorek, 24.04.2018,imieniny Bony, Horacji, Jerzego
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-07-19 14:37:01

Gmina Kampinos laureatem Rankingu Samorządów opracowanego przez Redakcję ‘Rzeczpospolitej’


W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2013 r. Gmina Kampinos znalazła się po raz pierwszy na wysokim 40. miejscu w Polsce w kategorii Gmina Wiejska, zaś na Mazowszu – na miejscu 2. (w regionie lepsi od nas okazali się tylko nasi sąsiedzi – Gmina Teresin – 38 miejsce). Tzw. ‘Złota 100-tka Samorządów’ oceniana była przez Kapitułę, której przewodniczącym był Pan Jerzy Buzek.

Kapituła oceniała m.in.:
- udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2009-2012 oraz liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych;
- wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2009-2012;
- wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2011 i 2012;
- liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2009-2012 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
- czy urząd funkcjonuje w oparciu o jedną z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI;
- udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2011-2012;
- czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta;
- współpracę z jednostkami pomocniczymi;
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
- inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
- czy gmina powołała i/lub należy do związków komunalnych albo lokalnych stowarzyszeń stworzonych w celu rozwiązywania lokalnych/regionalnych problemów;
- czy gmina ma plany zagospodarowania przestrzennego i pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- sytuację finansową gminy w oparciu o dane Ministerstwa Finansów.


Galeria: