Dziś jest Wtorek, 24.04.2018,imieniny Bony, Horacji, Jerzego
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-09-06 12:06:23

XLI Sesja Rady Gminy Kampinos


XLI Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w środę 11 września 2013 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie z następującym porządkiem obrad...


1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad: XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, XXXIX Sesji Rady Gminy, XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w gminie Kampinos.
2) Uchwała w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A część Ia.
3) Uchwała w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody.
4) Uchwała w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020.
5) Uchwała  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.


Galeria: