Dziś jest Środa, 20.06.2018,imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-10-31 10:41:51

GOSPODARKA ODPADAMI – informacje organizacyjne


Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kampinos a firmą Konsorcjum Remondis – Zebra, dwa razy w roku na terenie naszej gminy będą organizowane mobilne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, do których zaliczają się m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy żarowe halogenowe, świetlówki, chemikalia (w tym: farby, rozpuszczalniki, oleje, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach).

Terminy i punkty zbiórek odpadów niebezpiecznych (w godzinach 8.00-17.00):
18 listopada: Wiejca - plac przy OSP
19 listopada: Kampinos - plac przy OSP
20 listopada: Stare Gnatowice - plac przy OSP
21 listopada: Zawady - plac przy OSP
22 listopada: Łazy - plac gminny przy hali
25 listopada: Strzyżew - plac przy OSP 
26 listopada: Kirsztajnów - rozjazd z Pindalem

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
PSZOK jest zlokalizowany w Łazach 40A (w hali) i jest czynny w każdą I i III sobotę miesiąca, w godzinach: 9.00 -14.00. 
Do PSZOK-u można dostarczać: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających uzyskania od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) oraz popiół gromadzony przez Państwa na swoich posesjach w metalowych pojemnikach.

Zgodnie z nowymi zasadami odbioru odpadów z terenu naszej Gminy:
1. Odpady higieniczne wystawiamy wraz z odpadami zmieszanymi (mogą być w oddzielnym czerwonym worku, mogą być również wrzucone do pojemnika).
2. Odpady - zgodnie z terminami zbiórek - prosimy wystawiać przed posesje do godziny 7.00
3. Reklamacje dotyczące nieodebranych odpadów prosimy zgłaszać do godz. 13.00 dnia następnego: Piotr Marszałek 501 257 989 (gpgk@interia.pl); Tel. (22) 725 00 40 w. 28.
4. Mieszkańców, którzy dokonują wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przelewem na rachunek bankowy prosimy o zamieszczanie w tytułach wpłat dokładnych danych, jakiej nieruchomości konkretnie dotyczy dana opłata. 

Nr konta: 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003 WBS O/Kampinos, ul. Chopina 8A
Kasa Urzędu Gminy czynna: pn.- pt. w godz. 7.30-14.00

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kampinos
1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz udzielanie  informacji w sprawie wnoszonych opłat:
Katarzyna Jandzińska (pokój nr 10), tel. (22) 725 00 40 w. 25,
e-mail: gok@kampinos.pl

2. Przyjmowanie reklamacji w zakresie nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem oraz udzielanie informacji na temat odbierania zmieszanych i segregowanych odpadów:
Piotr Marszałek (pokój nr 1); tel. (22) 725 00 40 w. 28, 501 257 989;
e-mail: gpgk@interia.pl