Dziś jest Poniedziałek, 23.04.2018,imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-11-08 09:04:10

XLIV Sesja Rady Gminy Kampinos


XLIV Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w środę 13 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Kampinosie (w świetlicy szkolnej) z następującym porządkiem obrad...1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad: XLI Sesji Rady Gminy, XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2) Uchwała w sprawie uchwalenia: "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
3) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok.
4) Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok.
5) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku  na 2014 rok.
6) Uchwała w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020.
7) Uchwała  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.Galeria: