Dziś jest Wtorek, 18.06.2019,imieniny Elżbiety, Marka, Pauli
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-11-27 15:25:11

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą święta – tradycje regionalne w Kampinosie” - Uwagi do 4 grudnia


W dniu 25 listopada 2013 r. do Urzędu Gminy Kampinos wpłynęła Oferta Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) – w tzw. trybie pozakonkursowym: Rodzaj zadania – Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej; Tytuł zadania - „Idą święta – tradycje regionalne w Kampinosie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 4 grudnia 2013 r., do godz. 15.30. 

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DOC)


Załączniki

Typ Temat
załącznik Oferta
załącznik Wypis z KRS