Dziś jest Wtorek, 18.06.2019,imieniny Elżbiety, Marka, Pauli
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-12-11 13:44:26

XLVI Sesja Rady Gminy Kampinos


XLVI Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się we wtorek 17 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie z następującym porządkiem obrad...1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLIV Sesji Rady Gminy i XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
2) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
3) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
4) Uchwała w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020.
5) Uchwała  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
6) Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020.
7) Uchwała budżetowa Gminy Kampinos na rok 2014.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii RIO,
c) odczytanie opinii stałych komisji Rady,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Galeria: