Dziś jest Środa, 20.06.2018,imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-02-18 11:36:56

Przedsiębiorcze ferie z programem „Na Własne Konto”


17 lutego br. rozpoczęły się ferie zimowe w województwie mazowieckim - czas odpoczynku od prac domowych i klasówek. Gimnazjaliści z naszej szkoły, razem z 21 innymi mazowieckimi gimnazjami, ten wolny czas przeznaczają na zgłębianie tajników ekonomii i przedsiębiorczości w ramach programu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) „Na Własne Konto”.       


Równolegle zajęcia będą odbywały się w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim oraz opolskim.
Podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych – w ramach programu „Na Własne Konto” – nasi gimnazjaliści poznają zagadnienia ekonomiczne z zakresu przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, oszczędzania i inwestowania oraz bankowości i funkcji pieniądza. Zajęcia realizowane podczas programu wyróżniają się ciekawą i atrakcyjną formą – uczniowie biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych, oglądają filmy tematyczne, a także odwiedzają banki i lokalnych przedsiębiorców.

Zajęcia – oprócz nauczyciela – poprowadzi również student ekonomii lub kierunku pokrewnego. Zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny ma na celu wzbogacenie zajęć, pokazanie uczniom gimnazjów dobrych wzorców, a także uświadomienie im, że każdy ma szansę studiowania wymarzonego kierunku, znalezienia dobrej pracy czy założenia własnej firmy. 
Przed rozpoczęciem programu wszyscy nauczyciele oraz studenci uczestniczyli w szkoleniu metodycznym, podczas którego zaprezentowano założenia programu oraz w praktyce przerobiono metody i formy prowadzenia zajęć z uczniami. Do dyspozycji nauczyciele mają platformę e–learningową, gdzie mogą oni poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną.

Cykl zajęć realizowany będzie również w drugim semestrze roku szkolnego (od lutego do kwietnia 2014). Uczniowie w zespołach wykonają – na bazie zdobytej wiedzy – pracę projektową, którą będzie młodzieżowa gazeta ekonomiczna, a także opracują mini biznesplan jej wydania.
Pomysłodawcą  programu edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto” jest Fundacja EFRWP, która od lat wspiera rozwój polskiej wsi.
Program jest realizowany przy wsparciu Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja oraz we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. 

Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi, którzy wchodząc w dorosłe życie, podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące swojej przyszłości, w tym wykształcenia, wyboru zawodu, świadomego korzystania z narzędzi i mechanizmów finansowych.

Udział w programie jest dla młodzieży okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy w tym zakresie. 
Finał konkursu na młodzieżową gazetę ekonomiczną odbędzie się na przełomie maja i czerwca br. 
Poza laureatami wyłonionymi przez Komisję Konkursową, swojego zwycięzcę będzie mogła wskazać także publiczność oraz internauci. Szkoły – reprezentowane przez zwycięzców i wyróżnionych – otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe, natomiast autorzy najlepszych artykułów zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie nagrodą główną będą całoroczne stypendia naukowe. 
Jako pierwsi zajęcia rozpoczęli uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. W pozostałych województwach zajęcia były realizowane sukcesywnie, wraz z rozpoczęciem przerwy zimowej. 
Więcej o programie na stronie www.nawlasnekonto.pl

O PROGRAMIE:
Program „Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach programu „Na Własne Konto” uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy podczas dodatkowych lekcji z przedsiębiorczości oraz ekonomii. Zajęcia realizowane są w trakcie ferii zimowych oraz kontynuowane w drugim semestrze jako zajęcia pozalekcyjne. Podczas ich trwania uczniowie poznają narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłym życiu. Celem projektu „Na Własne Konto” jest także poszerzenie wiedzy i kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży oraz przekazanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. W pierwszej edycji programu, zrealizowanej w roku szkolnym 2012/13 w 124 gminach, wzięło udział ponad 2 233 uczniów.

O EFRWP:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Do jednego z najważniejszych zadań Fundacji należy wspieranie oświaty na terenach wiejskich. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta. 
Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

Galeria: