Dziś jest Wtorek, 24.04.2018,imieniny Bony, Horacji, Jerzego
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-02-28 09:05:12

Uwaga - rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego w Kampinosie na rok szkolny 2014/2015 - duże ZMIANY!


Dnia 18 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7). Zmiany w Ustawie dotyczą w szczególności rekrutacji do przedszkoli i szkół. W związku z powyższym w naszych placówkach wprowadzono nowe procedury rekrutacji, które zamieszczam w załącznikach.

Zapisy do Przedszkola – ważne terminy:
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydatów, którzy obecnie uczęszczają do Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie - od godz. 8.00 – 3 marca 2014 r. do godz. 15.00 – 10 marca 2014 r. (wzór nr 1);
Składanie wniosków przez rodziców (prawnych opiekunów) pozostałych kandydatów, którzy nie uczęszczali do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - od godz. 8.00 – 11 marca 2014 r. do godz. 15.00 - 11 kwietnia 2014 r. (wzór nr 2);
Pozostałe terminy dotyczące rekrutacji znajdują się w Zarządzeniu nr 88/9/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z dnia 26 lutego 2014 r.
Deklaracje i wnioski składamy w sekretariacie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr 87/8/2014 - w sprawie wprowadzenia procedur rekrutacji...
2. Zarządzenie Nr 88/9/2014 - w sprawie określenia terminów...
3. Zarządzenie Nr 89/10/2014 - w sprawie określenia kryteriów przyjęcia...
4. Procedura Rekrutacji do Przedszkola
5. Deklaracja - wzór nr 1 (DOC ; PDF )
6. Wniosek - wzór nr 2 (DOC ; PDF )


Zapisy do Szkoły Podstawowej – ważne terminy:
Składanie zgłoszeń lub wniosków przez rodziców (prawnych opiekunów) od godz. 7.30 – 10 marca 2014 r. do godz. 15.30 -11 kwietnia 2014 r.
Zgłoszenia dotyczą rodziców (prawnych opiekunów) kandydatów, którzy zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kampinosie (wzór nr 3).
Wniosek dotyczy rodziców (prawnych opiekunów) kandydatów, którzy mieszkają poza obwodem Szkoły Podstawowej w Kampinosie (wzór nr 4).
Pozostałe terminy dotyczące rekrutacji znajdują się w Zarządzeniu nr 91/12/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z dnia 27 lutego 2014 r.

Zgłoszenia i wnioski składamy w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr 90/11/2014 - w sprawie wprowadzenia procedur rekrutacji...
2. Zarządzenie Nr 91/12/2014  - w sprawie określenia terminów...
3. Zarządzenie Nr 92/13/2014 - w sprawie określenia kryteriów przyjęcia...
5. Zgłoszenie - wzór nr 3 (DOC ; PDF)
6. Wniosek - wzór nr 4 (DOC ; PDF)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
mgr Anna Rybka