Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-03-06 11:03:33

XLIX Sesja Rady Gminy Kampinos


XLIX Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w środę 12 marca 2014 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie z następującym porządkiem obrad...1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad: XLVI Sesji Rady Gminy, XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2020 w Gminie Kampinos
2) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kampinos na lata 2014 – 2020
3) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
4) Uchwała w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą: „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”
5) Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego.
6) Uchwała w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020.
7) Uchwała  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.Galeria: