Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-06-18 13:15:48

LIV Sesja Rady Gminy Kampinos


LIV Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w środę 25 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie z następującym porządkiem obrad...1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad: LII Sesji Rady Gminy i LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kampinosie.
2) Uchwała zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
3) Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kampinos na lata 2014 – 2017”.
4) Uchwała w sprawie  pozbawienia kategorii drogi gminnej.
5) Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków rekreacyjno- wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Kampinos.
6) Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos do partnerskiego projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -"Moja przyszłość" realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7) Uchwała w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos.
8) Uchwała w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020.
9) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
10) Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2013 r.
11) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
12) Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.Galeria: