Dziś jest Wtorek, 18.06.2019,imieniny Elżbiety, Marka, Pauli
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-09-01 15:56:23

Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.


INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Działając na podstawie Uchwały nr LV/251/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 października 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kampinos i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu. 

Harmonogram przebiegu konsultacji:
1 września 2014 r. – informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’
15 września - rozpoczęcie konsultacji społecznych
15 października – spotkanie z dyskusją, godz. 11.00, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy
31 października – zakończenie konsultacji 
14 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników
do 30 listopada 2014 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok następny

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Temat
załącznik 1. Projekt Uchwały
załącznik 2. Projekt Programu (załącznik do uchwały)
załącznik 3. Formularz konsultacyjny