Dziś jest Piątek, 28.02.2020,imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-09-04 15:06:22

Komunikat - uproszczony plan urządzenia lasu


Wójt Gminy Kampinos, zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 59 z późn. zm.) zawiadamia o wyłożeniu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) dla obrębów ewidencyjnych: Zawady, Skarbikowo, Komorów. Projekt uproszczonego planu urządzania lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni od dnia 8 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3 w pokoju nr 2. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, które należy kierować do Starosty Warszawskiego Zachodniego. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Galeria: