Dziś jest Wtorek, 18.06.2019,imieniny Elżbiety, Marka, Pauli
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-09-23 09:14:38

ANKIETY do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos

 

Gmina Kampinos w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskała dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos”.

 

Głównym celem projektu jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos”. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Kampinos. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

 

Wykonawcą Planu dla Gminy Kampinos jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, www.auipe.pl

 

Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Kampinos, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.

 

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.

 

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

 

Informacja dla mieszkanców


ANKIETY DO POBRANIA:

Ankieta DLA PRZEDSIĘBIORSTW z obszaru Gminy Kampinos:

·  w wersji on-line - ankieta dostępna przez przeglądarkę

· w formacie edytowalnym ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną

· w formacie pdf ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie,

a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem

lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą


Ankieta DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ z obszaru Gminy Kampinos:

· w wersji on-line - ankieta dostępna przez przeglądarkę

· w formacie edytowalnym ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną

· w formacie pdf ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą


Ankieta DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO-USŁUGOWYCH z obszaru Gminy Kampinos:

· w wersji on-line - ankieta dostępna przez przeglądarkę

·  w formacie edytowalnym ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną

·  w formacie pdf ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą

· zbiorczy arkusz dla wszystkich zarządzanych budynków prosimy o wypełnienie jeśli zarządzają Państwo większą liczbą budynków. Ankietę należy zapisać na komputerze, wypełnić i odesłać drogą elektroniczną lub wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą


Ankieta DLA OBIEKTÓW SAKRALNYCH z obszaru Gminy Kampinos:

·  w wersji on-line - ankieta dostępna przez przeglądarkę

· w formacie edytowalnym ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną

· w formacie pdf ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą


W przypadku niejasności lub pytań dotyczących PGN lub ankiety prosimy o kontakt:

Ryszard Olczak, tel. 42 640 60 14, e-mail: pgn@auipe.pl

adres korespondencyjny:

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 14

91-334 Łódź

Dziękujemy za współpracę

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

 

 „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na 
efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Zakres merytoryczny PGN obejmuje m.in. konieczność zbilansowania 
bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie. 

Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zestaw 
działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji 

 

gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.