Dziś jest Wtorek, 18.06.2019,imieniny Elżbiety, Marka, Pauli
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-10-06 14:38:45

Sprawa przedłużenia ul. Szkolnej w Kampinosie


Komentarz Wójta Gminy Kampinos - odpowiedź na pisma roznoszone przez Panią Zofię Wilczyńską i link do blogu internetowego odnośnie braku dojazdu do jej posesji.

 

Szanowni Państwo

    W komentarzu pism roznoszonych przez Panią Zofię Wilczyńską oraz wskazywanego przez nią linku do blogu internetowego odnośnie braku dojazdu do jej posesji przedstawiam fragment mapy Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Kampinos A, cz. I, z naniesioną drogą obok posesji Pani Wilczyńskiej i fragmenty ‘Uwag do planu przestrzennego zagospodarowania miejscowości Kampinos A’ - pismo Pani Wilczyńskiej z dnia 16.01.2011 r. :
„(…) Nie wyrażam zgody na przebieg ulicy Szkolnej przez moją posesję i tym samym zabranie mi części już i tak okrojonej działki (…)”
„(…) Planowanie przebiegu ulicy Szkolnej w przyszłych granicach zablokuje mi korzystanie z mojej obecnej prywatnej drogi za którą płacę podatki i w związku z tym, iż stanie się bezużyteczną rodzi się pytanie, kto za nią zapłaci?: a ma ona powierzchnię 600 m. kw. (…)”.

    Prywatna 4 m droga została wydzielona przez rodziców Pani Wilczyńskiej i łączy jej posesję z drogą wojewódzką Nr 580. Reszta przylegającej do drogi działki została podzielona i sprzedana.
    W Kampinosie A nie ma ul. Szkolnej, więc zezwolenie na budowę nie mogło określić takiego sposobu komunikacji. To kłamstwo udowodniłem Pani Wilczyńskiej na spotkaniu z Radą Gminy w dniu 16 lipca 2014 r. Nie zaprzeczyła. Państwo Wilczyńscy wybudowali dom, przez 27 lat w nim mieszkają i to wszystko jak twierdzą bez dojazdu! Do posesji dojeżdża śmieciarka, szambiarka, jak również cysterna z gazem. Umieszczają sprzeczne stwierdzenia na blogu, a jego administrator nawet nie zauważa podstawowych faktów.
    Wójt i Rada Gminy zaproponowali Państwu Wilczyńskim rozwiązanie, które usprawni komunikację tego obszaru i naszym zdaniem zakończy również trwający od lat konflikt sąsiedzki.
    Deklaracja Państwa Wilczyńskich na zebraniu sołeckim w Kampinosie A, w dniu 22 września,
o przekazaniu 48 m2 działki była przyjęciem jednego z wariantów tej propozycji.
    Propozycja Porozumienia została wysłana przez Gminę do Państwa Wilczyńskich.
    W dniu 3 października otrzymaliśmy odpowiedź, że aby Porozumienie zostało podpisane to Gmina musiałaby przejąć również prywatną drogę Państwa Wilczyńskich. 

    Ich zdaniem przedmiotowa droga stałaby się drogą przejazdową dla wszystkich okolicznych mieszkańców, na co nie wyrażają zgody.
    
    Tym stwierdzeniem Państwo Wilczyńscy sami siebie ocenili. Dla innych ta droga będzie przejazdem, dojazdem, ale dla nich niestety nie. Oni chcą czegoś specjalnego tylko dla siebie.
   
    Jednocześnie informuję Państwa, że w moim imieniu, w dniu 4 sierpnia 2014 r. radca prawny wezwał Państwa Wilczyńskich do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych, przeprosin i wpłaty 5 tysięcy zł na Stowarzyszenie Razem, które prowadzi świetlice dla dzieci w Łazach i Kampinosie A. Takie wezwanie to wbrew twierdzeniom Pani Wilczyńskiej nie groźby, a działania zgodne z prawem.

    To jest mój jedyny komentarz do tego tematu. Osoby zainteresowane poznaniem sprawy bliżej zapraszam do Urzędu Gminy.

Tomasz Tymoftyjewicz Wójt Gminy Kampinos 

 

 

Galeria: