Dziś jest Środa, 05.08.2020,imieniny Emila, Karoliny, Kary
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-10-09 14:57:56

Przypomnienie o spotkaniu NGO - środa 15.X


Wójt Gminy Kampinos zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kampinos do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015'. SPOTKANIE z dyskusją odbędzie się w środę 15 października o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos (ul. Niepokalanowska 3).

Uwagi do Projektu Programu Współpracy na rok 2015 można wnosić ustnie i pisemnie podczas spotkania w dniu 15 października lub pisemnie drogą elektroniczną (na załączonym Formularzu) na adres e-mail: adm@kampinos.pl (w tytule: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2015"), do dnia 31 października br. 

Załączniki

Typ Temat
załącznik 1. Projekt Uchwały
załącznik 2. Projekt Programu (załącznik do uchwały)
załącznik Formularz konsultacyjny