Dziś jest Środa, 05.08.2020,imieniny Emila, Karoliny, Kary
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-10-20 09:40:50

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R. - Komunikat o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnychKOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KAMPINOSIE

z dnia 20 października 2014 r.

o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy w Kampinosie
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Kampinosie,  zgodnie z  art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu Wyborczego numery: 

 

1)  dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 § 5 pkt 2 Kodeksu wyborczego;

2)  dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt. 1.

 

Losowanie odbędzie się publicznie
w dniu  23 października 2014 r. (czwartek) o godz. 17.15
w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos
(ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos).

 

Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:

1) dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym  miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,

2) czynności losowania dokonają członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie, wyznaczeni przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej,

3) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie i podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.bip.kampinos.pl oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy Kampinos. 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie

Janusz Piotrowski

 

Galeria: