Dziś jest Piątek, 18.09.2020,imieniny Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-10-31 11:34:01

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych - Program współpracy z NGO na 2015 rok


Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

W dniu 31.10.2014 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Konsultacje społeczne trwały od 15.09.2014 do 31.10.2014 roku.

W terminie od 15 września do 31 października br. zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu uchwały. 
Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

W dniu 15 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Niepokalanowska 3) odbyło się spotkanie z dyskusją, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających aktywnie na terenie Gminy Kampinos.
W wyznaczonym terminie ww. podmioty wniosły uwagi uwzględnione w załączonym projekcie Programu kolorem czerwonym.

1. Projekt Uchwały   
2. Załącznik do Uchwały   
- 'Roczny Program współpracy ... z NGO na 2015 rok' - z propozycjami zmian

--------------------------
Poniżej ‘Raport z konsultacji społecznych’ uwzględniający wprowadzone zmiany.
Uwagi zostały również zawarte w treści Uzasadnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” 
"Roczny Program... na 2015 rok" zostanie uchwalony na Sesji Rady Gminy Kampinos (w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku).

Załączniki

Typ Temat
załącznik Raport z przeprowadzonych konsultacji