Dziś jest Czwartek, 28.05.2020,imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-11-07 12:49:25

LXII Sesja Rady Gminy Kampinos


LXII Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w czwartek 13 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie z następującym porządkiem obrad...1. Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXI Sesji Rady Gminy.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos.
2) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020
3) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
4) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  oraz zwolnień od tego podatku.
5) Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
6) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
7) Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Galeria: