Dziś jest Czwartek, 28.05.2020,imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-11-18 11:54:32

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą nr LXII/258/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos obejmującego fragment wsi Komorów.

Z treścią uchwalonego planu miejscowego oraz uzasadnieniem związanym z zapewnieniem udziału społeczeństwa w jego opracowywaniu i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania projektu tego planu na środowisko można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3, pok. 2, w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Kampinos
Tomasz Tymoftyjewicz