Dziś jest Wtorek, 31.03.2020,imieniny Balbiny, Kamila, Kornelii
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-01-07 15:12:52

Budżet Gminy Kampinos na rok 2015 uchwalony


W dniu 29 grudnia 2014 roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy Kampinos, której wiodącym tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok. Rada Gminy Kampinos po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie przedłożonego projektu uchwały uchwaliła budżet na 2015 rok. Uchwała budżetowa (Nr IV/13/14) została przyjęta jednogłośnie.

 

Dochody budżetu zaplanowano na łączną kwotę 20 550 334,00 zł,
w tym: dochody bieżące na kwotę 17 968 790,00 zł i dochody majątkowe: 2 581 544,00 zł.
Wydatki budżetu zaplanowano na łączną kwotę 22 181 256,00 zł, w tym: wydatki bieżące na 16 957 449,65 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 223 806,35 zł.
Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 630 922,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

Ta i inne uchwały zostały opublikowane m.in. w BIP .

 

Galeria: