Dziś jest Wtorek, 31.03.2020,imieniny Balbiny, Kamila, Kornelii
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-01-30 13:50:18

Spotkanie dla mieszkańców w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na instalację odnawialnych źródeł energii


Wójt Gminy Kampinos zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kampinos na spotkanie w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na instalację odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych.


Spotkanie odbędzie się 4 lutego 2015 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos.

 

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.,
która jest wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos. Głównym celem spotkania jest przekazanie informacji o źródłach, zasadach i formach dofinansowania na  instalację odnawialnych źródeł energii w domach. Na spotkaniu poruszone będą także tematy emisyjności, gospodarowania energią w budynkach, ochrony cieplnej, ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła, bilansu i audytu energetycznego, itp.

 

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu polegającego na opracowywaniu dokumentu pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos”. Na realizację tego działania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Głównym celem opracowania dokumentu jest aktualna ocena stanu powietrza w Gminie Kampinos, analiza gospodarki energetycznej Gminy, nakreślenie działań w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej
i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół
z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

 

 „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

 

Zakres merytoryczny PGN obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

 

Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio
i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną
.