Dziś jest Sobota, 19.09.2020,imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-01-30 13:51:18

Informacja nt. dopłat do linii Motobuss


Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2014 r. skończyła się umowa, zaś z końcem tego miesiąca aneks do umowy, z firmą Motobuss dotycząca udzielenia dodatkowych zniżek na bilety miesięczne u w/w przewoźnika dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Kampinos.


Rada Gminy jednogłośnie uznała, że udzielenie zniżek w opisanej powyżej formie nie znajduje oparcia w przepisach prawa i nie powinno być kontynuowane.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że Kartę Mieszkańca i ulgi na przejazdy wprowadzono pośpiesznie, bez wymaganej uchwały Rady Gminy, i zapewne nieprzypadkowo przed wyborami samorządowymi.

Rada Gminy zadecydowała o podpisaniu aneksu do w/w umowy na styczeń 2015 r. aby zapewnić sobie czas na zapoznanie się z dokumentami na podstawie których udzielono przedmiotowych zniżek. W sprawie tej wypowiedziała się również Kancelaria Radców Prawnych. Ustalono, że Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Kampinos  z dnia 12 września  2014 r.  oraz umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 28.08.2014 r. są niezgodne z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13) w zakresie w jakim ustanawiają Gminę Kampinos organizatorem transportu zbiorowego poza granicami Gminy Kampinos. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy przez "gminne przewozy pasażerskie [należy rozumieć] przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie". Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy " Organizatorem publicznego transportu zbiorowego [...] właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest: [...] gmina: a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,  b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie.

Ponadto Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Kampinos  z dnia 12 września 2014 r. nie zostało poprzedzone wymaganą zgodą Rady Gminy.

 

Wójt i Rada Gminy Kampinos

Galeria: