Dziś jest Sobota, 23.06.2018,imieniny Albina, Wandy, Zenona
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-02-17 10:21:38

VI Sesja Rady Gminy Kampinos


VI Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w poniedziałek 23 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie z następującym porządkiem obrad...
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad: LXII Sesji Rady Gminy z dnia 13 listopada 2014 r., I Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r., II Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2014 r.,
III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2014 r., IV Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r., V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 r.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2014 r.
2) Uchwała w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos za lata 2012 – 2014”
3) Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kampinos na lata 2015 – 2019.
4) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2015.
5) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2015r.
6) Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
7) Uchwała w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Kampinos”.
8) Uchwała w sprawie przyjęcia na rok 2015 planów pracy Komisji.
9) Uchwała w sprawie przyjęcia na rok 2015 planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
10) Uchwała w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Galeria: