Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-02-25 12:20:54

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie potrwa w od 25 lutego do 26 marca 2015 roku i swoim zasięgiem obejmie wszystkie gminy powiatu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2014 r., poz. 1595) podaję do wiadomości, co następuje:

W okresie od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzona zostanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 1996 roku
- mężczyzn urodzonych w latach 1991 - 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1994 - 1995, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1991 - 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej ,w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia, wójtowi lub burmistrzowi albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy (miasta).
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA DLA PWZ - siedziba
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim
Poznańska 127
05-850 Ożarów Mazowiecki
Przewodniczący Komisji Lekarskiej tel. 22 733 72 75

Źródło: http://warszawaochota.wku.wp.mil.pl/pl/5526.html

Galeria: