Dziś jest Wtorek, 19.06.2018,imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-04-08 14:22:00

KRUS: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników


W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej.

Dla KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w:
- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju - dla dzieci z chorobami układu ruchu (28.06 - 18.07.2015 r.);
- Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu - dla dzieci z chorobami układu oddechowego (11.08 - 31.08.2015 r.).

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUSY:
1) Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej jeden rok.
2) Na turnusy kwalifikowane są dzieci urodzone w latach 2000-2008.
3) Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne posiadają dzieci z zasiłkiem pielęgnacyjnym, przyznanym przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4) Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł + koszt podróży.
Koszt podróży z Warszawy do Horyńca-Zdroju 105 zł, do Świnoujścia 190 zł.

Podstawą do skierowania jest wniosek kwalifikacyjny składający się z formularzy wzór nr 2 (lekarz) i wzór nr 2a (szkoła i rodzic), dostępny w Oddziale/Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl, wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Wypełnione wnioski prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 810-30-08 lub 810-29-69 wew. 145.
Termin składania wniosków do Oddziału Regionalnego - do 30.04.2015 r.

Galeria: