Dziś jest Środa, 03.06.2020,imieniny Anatola, Leszka, Tamary
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-04-17 16:09:54

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku - Zadanie Nr 2 (wsparcie)


W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014.1118 ze zmianami) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2015 roku – Zadanie Nr 2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera Załącznik – Zarządzenie Nr 0050.77.15 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.77.15