Dziś jest Poniedziałek, 26.08.2019,imieniny Ireneusza, Konstantego, Marii
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-05-19 11:08:43

IX Sesja Rady Gminy Kampinos - UWAGA! Zmiana lokalizacji


IX Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad...

1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 20 kwietnia 2015 r.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2) uchwała w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kampinos za 2014 r.
3) uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
4) uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos.
5) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
6) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
7) uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
8) uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
9) uchwała w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Galeria: