Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-06-24 09:51:01

XII Sesja Rady Gminy Kampinos


XII Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad...

1.Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z obrad: IX Sesji Rady Gminy z dnia 25 maja 2015 r., X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z 29 maja 2015r., XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z 5 czerwca 2015 r.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
6.Podjęcie uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie z działalności Ośrodka za 2014 rok i sprawozdania za 2014 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
3) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości - Hali produkcyjnej Nr 3 stanowiącej własność Gminy Kampinos położonej w miejscowości Łazy na części działki o numerze ewidencyjnym 45/2
5) projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kampinos w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem”
6) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
7) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
8) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Galeria: