Dziś jest Wtorek, 11.08.2020,imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-07-10 08:57:13

ZMIANA LOKALIZACJI PSZOK


Urząd Gminy Kampinos informuje, że od dnia 9 lipca na terenie Gminy Kampinos został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), mieszczący się w miejscowości Kampinos ul. Niepokalanowska 4 – naprzeciwko Urzędu Gminy. W związku z powyższym dotychczasowy punkt zbiórki odpadów, mieszczący się w Łazach 40A ulega likwidacji.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Kampinos mogą dostarczać następujące frakcje odpadów komunalnych:
- odpady z remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie: gruz betonowy, gruz ceglany, terakota, glazura, ceramika łazienkowa, tynki, tapety, okleiny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- popiół,
- odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie) - bez opakowań PRZYJMOWANE TYLKO W PIĄTKI I SOBOTY
- zużyte opony,
- detergenty i chemikalia używane w gospodarstwach domowych takie jak oleje, farby malarskie, rozpuszczalniki, lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin,
- świetlówki, żarówki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (RTV i AGD), jak np. pralki, lodówki, telewizory, radia, suszarki, zabawki itp.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. Pracownik odmówi przyjęcia odpadów zmieszanych oraz innych niż wymienione w ulotce.

Przy dostarczeniu odpadów należy okazać się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie naszej gminy lub dowodem dokonania wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ULOTKA do porania

 

Galeria: