Dziś jest Piątek, 23.08.2019,imieniny Apolinarego, Miły, Róży
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-07-29 12:34:47

Ruszył nabór do programu Stypendiów Pomostowych


Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosiła nabór do programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów 2015, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r.

W programie mogą brać udział ambitni i zdolni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na nich stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta 2015, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i:
• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
lub
• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu, kryteriów i aplikowania znajdują się na stronie Fundacji www.fundacjabgk.pl oraz na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejnych latach studiów.

Rekrutacja do Programu przebiega on-lineaplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00.

W roku akademickim 2015/2016 około 1200 studentów i doktorantów otrzyma stypendia i możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 800 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Fundacja BGK, uczestnicząca w programie od 2005 roku, ufundowała  dotychczas 282 stypendia na kwotę 1,258 mln zł. Fundacja współfinansowała także 7 edycji warsztatów: „Pomostowi Liderzy”, budujących kompetencje społeczne stypendystów oraz organizację warsztatów „Kariera i rynek pracy”, na łączną kwotę 172 tys. zł.  W warsztatach wzięło dotychczas udział 346 stypendystów.