Dziś jest Czwartek, 28.05.2020,imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-08-05 11:57:40

Infromacja Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego


Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego pismem z dnia 29 lipca 2015r. informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5 letnim ( lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Celem ww. opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5 – letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej ( oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie)

Prace terenowe, w każdym roku 5 – letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.