Dziś jest Niedziela, 05.04.2020,imieniny Ireny, Kleofasa, Wincentego
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-09-01 12:28:52

XIX SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Informuję, że dnia 7 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad: XV Sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2015 r.,

XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2015 r.,  XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z 06.08.2015r., oraz XVIII Uroczystej Sesji Rady Gminy z dnia 14 sierpnia 2015r.

 1. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 2. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 3. Podjęcie uchwał:
  • projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A część I a.
  • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu o powierzchni użytkowej 90,50 m², położonej na dz. ew. nr 210/2, obręb Komorów, stanowiącej własność Gminy Kampinos.
  • projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.
  • projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
  • projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
 1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski