Dziś jest Niedziela, 29.03.2020,imieniny Marka, Wiktoryny, Zenona
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-11-04 09:21:10

Wymyśl hasło promujące Gminę Kampinos!


Gmina Kampinos ogłasza otwarty konkurs na hasło promocyjne! Celem konkursu jest wybranie najciekawszego hasła promującego obszar Gminy Kampinos, z którym będzie ono utożsamiane i identyfikowane. Hasło powinno oddawać specyfikę oraz uwzględniać walory geograficzne, przyrodnicze, kulturowe, historyczne i gospodarcze obszaru. Zapraszamy!

Hasło może być używane do celów promocyjnych i popularyzatorskich w publikacjach promujących, folderach, stronach internetowych, telebimach, podczas imprez, festynów oraz w każdy inny dowolny sposób, zgodnie z wolą Organizatora.

Hasła oceniane będą wg następujących kryteriów:

a) wartości projektowe: inspirowane dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym, oddanie specyfiki, elementów charakterystycznych, oryginalność, zwięzłość,

b) wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, identyfikacja z obszarem i charakterystyką Gminy Kampinos.

c) wartości użytkowe: czytelność i funkcjonalność.

Warunki uczestnictwa, forma i miejsce dostarczenia prac

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne. W konkursie mogą wziąć udział także dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat, w których imieniu rodzice bądź prawni opiekunowie:  zapoznają się z Regulaminem i zaakceptują jego postanowienia,  złożą pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia poniżej).

Do kiedy można składać hasła?

Propozycje haseł należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 31 grudnia 2015 roku na adres: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos z dopiskiem na kopercie „Konkurs na hasło promocyjne”, lub też drogą elektroniczną na adres adm@kampinos.pl, z dopiskiem w tytule maila: „Konkurs na hasło promocyjne”.

 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie, który dostępny jest poniżej.  

Galeria:

Załączniki

Typ Temat
załącznik Regulamin konkursu
załącznik Zał. nr 1-oświadczenie rodziców/opiekunów