Dziś jest Czwartek, 28.05.2020,imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2015-11-18 10:04:02

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych - Program współpracy z NGO na 2016 rok


Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

W dniu 15.11.2015 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Konsultacje społeczne trwały od 16.10.2015 do 15.11.2015 r.
 
W tym terminie zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu uchwały. 
Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.
 
W dniu 09.11. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Niepokalanowska 3) odbyło się spotkanie z dyskusją, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających aktywnie na terenie Gminy Kampinos.
 
Poniżej "Raport z konsultacji społecznych" uwzględniający zaproponowane zmiany.
 

Załączniki

Typ Temat
załącznik Raport z przeprowadzonych konsultacji
załącznik Program współpracy zawierający proponowane zmiany