Dziś jest Wtorek, 26.03.2019,imieniny Dory, Olgi, Teodora
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-02-04 08:08:39

RYCZAŁT NA WODĘ – WERYFIKACJA


Urząd Gminy Kampinos informuje, że od 1 marca 2016 roku przystąpi do weryfikacji oświadczeń ryczałtowych mieszkańców, którzy nie posiadają wodomierza głównego. Skontrolowanie oświadczeń odbędzie się na podstawie informacji pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Skarbowego, Starostwa itp. oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników.

            W przypadku stwierdzenia odstępstw od stanu faktycznego oświadczenia ryczałtowe zostaną skorygowane oraz naliczona zostanie opłata za zużytą wodę wynikająca z różnicy pomiędzy oświadczeniem a stanem faktycznym za okres 2 lat wstecz. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia znacznych odstępstw wypełnione zostaną znamiona czynu zabronionego wynikającego z art.28 ust.1  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł”.

            Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

            Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 14 stycznia 2002 r. określił przeciętne normy zużycia wody. I tak, na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym zaopatrywanym z wodociągu publicznego, wyposażonym w łazienkę, ubikację, lokalne źródło ciepłej wody użytkowej (piec węglowy, gazowy, elektryczny, bojler) określono zużycie wody na poziomie 2400 – 3000 litrów na miesiąc.

            W powyższym Rozporządzeniu określono również przeciętne zużycie wody na inne cele, m.in.:

Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych:

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Przeciętne normy zużycia wody

Litrów/m2 na dobę

Litrów/m2 na miesiąc

1

Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1)

2,5

75

2

Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2)

4,0

120

3

Pieczarkarnie3)

5,0

150

Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:

1) 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09

2) 20 dni/m-c w ciągu całego roku

3) 30 dni/m-c w ciągu całego roku

 

Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych i maszyn rolniczych:

Rodzaj pojazdu mechanicznego

Litrów na 1 pojazd na 1 jedno mycie

Litrów na 1 pojazd na miesiąc

Traktor, przyczepa; 4-krotne mycie pojazdu w miesiącu.

300

1200

Samochód ciężarowy, wóz asenizacyjny; 3-krotne mycie pojazdu w miesiącu.

500

1500

Samochód osobowy; 3-4-krotne mycie w miesiącu.

175

530

Inne pojazdy rolnicze; 4-krotne mycie w miesiącu.

600

2400

,,Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich:

Zwierzęta

Jednostka odniesienia

Litrów na dobę

Litrów na miesiąc

Konie

1 zwierzę

50

1500

źrebięta

1 zwierzę

30

900

Krowy

 

 

 

a) mleczne i sztuki wyrośnięte

1 zwierzę

70

2100

b) bydło mleczne (do 1,5 roku)

1 zwierzę

35

1000

c) jałówki i bukaty powyżej

1,5 roku

1 zwierzę

40

1200

d) buhaje

1 zwierzę

80

2400

Świnie

 

 

 

a) tuczniki

1 zwierzę

20

600

b) prosięta do 4 m-cy

1 zwierzę

10

300

c) maciory z przychówkiem

1 zwierzę

70

2100

d) knury

1 zwierzę

25

750

Kozy, owce

 

 

 

a) dorosłe

1 zwierzę

8

270

b) jagnięta

1 zwierzę

5

150

Drób

 

 

 

a) brojlery

1 ptak

0,3

10

b) kury

1 ptak

1,0

30

c) kaczki

1 ptak

11

330

d) gęsi

1 ptak

17

510

e) indyczki

1 ptak

2,0

60

Nutrie

 

 

 

a) chów wodny

 

 

 

- sztuki dorosłe

1 zwierzę

30

900

- matki z młodymi

1 zwierzę

45

1400

b) chów suchy

 

 

 

- sztuki dorosłe

1 zwierzę

6

200

- matki z młodymi

1 zwierzę

8

200

Lisy, norki

1 zwierzę

6

200

Króliki

1 zwierzę

0,6

20

Lecznice weterynaryjne

 

 

 

- zwierzęta małe

1 zwierzę

40

-

- zwierzęta duże

1 zwierzę

80

-

            Nieruchomości, na których do końca lutego zostaną zainstalowane wodomierze na koszt właściciela nie zostaną objęte kontrolą. Szczegółowe informacje jakie warunki spełnić, aby prawidłowo zamontować wodomierz udziela Referat Gospodarki Komunalnej UG Kampinos, pokój nr 1, telefon (22) 725-00-40 wew. 228.

 

Przemysław Kopiec

Referat Gospodarki Komunalnej