Dziś jest Niedziela, 29.03.2020,imieniny Marka, Wiktoryny, Zenona
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-02-23 07:53:05

Ryczałt na wodę - weryfikacja. Zmiana terminów.


Szanowni Państwo, Urząd Gminy Kampinos informuje, że od 4 kwietnia 2016 roku przystąpi do weryfikacji oświadczeń ryczałtowych mieszkańców, którzy nie posiadają wodomierza głównego.

Skontrolowanie oświadczeń odbędzie się na podstawie informacji pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Skarbowego, Starostwa itp. oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników.

W przypadku stwierdzenia odstępstw od stanu faktycznego oświadczenia ryczałtowe zostaną skorygowane oraz naliczona zostanie opłata za zużytą wodę wynikająca z różnicy pomiędzy oświadczeniem a stanem faktycznym za okres 2 lat wstecz. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia znacznych odstępstw wypełnione zostaną znamiona czynu zabronionego wynikającego z art.28 ust.1  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł”.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 14 stycznia 2002 r. określił przeciętne normy zużycia wody. I tak, na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym zaopatrywanym z wodociągu publicznego, wyposażonym w łazienkę, ubikację, lokalne źródło ciepłej wody użytkowej (piec węglowy, gazowy, elektryczny, bojler) określono zużycie wody na poziomie 2400 – 3000 litrów na miesiąc.

W powyższym Rozporządzeniu określono również przeciętne zużycie wody na inne cele, m.in.:

 

Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych:

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Przeciętne normy zużycia wody

Litrów/m2 na dobę

Litrów/m2 na miesiąc

1

Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1)

2,5

75

2

Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2)

4,0

120

3

Pieczarkarnie3)

5,0

150

Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:

1) 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09

2) 20 dni/m-c w ciągu całego roku

3) 30 dni/m-c w ciągu całego roku

 

Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych i maszyn rolniczych:

Rodzaj pojazdu mechanicznego

Litrów na 1 pojazd na 1 jedno mycie

Litrów na 1 pojazd na miesiąc

Traktor, przyczepa; 4-krotne mycie pojazdu w miesiącu.

300

1200

Samochód ciężarowy, wóz asenizacyjny; 3-krotne mycie pojazdu w miesiącu.

500

1500

Samochód osobowy; 3-4-krotne mycie w miesiącu.

175

530

Inne pojazdy rolnicze; 4-krotne mycie w miesiącu.

600

2400

 

,,Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich:

Zwierzęta

Jednostka odniesienia

Litrów na dobę

Litrów na miesiąc

Konie

1 zwierzę

50

1500

źrebięta

1 zwierzę

30

900

Krowy

 

 

 

a) mleczne i sztuki wyrośnięte

1 zwierzę

70

2100

b) bydło mleczne (do 1,5 roku)

1 zwierzę

35

1000

c) jałówki i bukaty powyżej

1,5 roku

1 zwierzę

40

1200

d) buhaje

1 zwierzę

80

2400

Świnie

 

 

 

a) tuczniki

1 zwierzę

20

600

b) prosięta do 4 m-cy

1 zwierzę

10

300

c) maciory z przychówkiem

1 zwierzę

70

2100

d) knury

1 zwierzę

25

750

Kozy, owce

 

 

 

a) dorosłe

1 zwierzę

8

270

b) jagnięta

1 zwierzę

5

150

Drób

 

 

 

a) brojlery

1 ptak

0,3

10

b) kury

1 ptak

1,0

30

c) kaczki

1 ptak

11

330

d) gęsi

1 ptak

17

510

e) indyczki

1 ptak

2,0

60

Nutrie

 

 

 

a) chów wodny

 

 

 

- sztuki dorosłe

1 zwierzę

30

900

- matki z młodymi

1 zwierzę

45

1400

b) chów suchy

 

 

 

- sztuki dorosłe

1 zwierzę

6

200

- matki z młodymi

1 zwierzę

8

200

Lisy, norki

1 zwierzę

6

200

Króliki

1 zwierzę

0,6

20

Lecznice weterynaryjne

 

 

 

- zwierzęta małe

1 zwierzę

40

-

- zwierzęta duże

1 zwierzę

80

-

 

Nieruchomości, na których zostaną zainstalowane wodomierze na koszt właściciela nie zostaną objęte kontrolą - w terminie do końca marca. Szczegółowe informacje jakie warunki spełnić, aby prawidłowo zamontować wodomierz udziela Referat Gospodarki Komunalnej UG Kampinos, pokój nr 1, telefon (22) 725-00-40 wew. 228.

 

 

 

Urząd Gminy Kampinos informuje jak prawidłowo powinien być zamontowany wodomierz:

-zawór grzybkowy DN20 (3/4'') z wymienną głowicą,
-śrubunki wodomierzowe DN20 (3/4''),
-wodomierz DN20 (3/4''),
-zawór kulowy DN20 (3/4''),
-zawór antyskażeniowy typ EA DN20 (3/4'').

Zalecana klasa dokładności wodomierza nie niżej niż B (R=50).

Jeżeli producent wodomierza nie zalecił inaczej zachować odcinek współosiowy na dopływie do wodomierza o średnicy DN20 (3/4”) i długości nie mniejszej niż 100 mm oraz na odpływie o średnicy DN20

(3/4”) i długości nie mniejszej niż 60 mm.

Przemysław Kopiec

Referat Gospodarki Komunalnej