Dziś jest Sobota, 20.04.2019,imieniny Agnieszki, Amalii, Czecha
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-02-26 09:56:36

Trwa Kwalifikacja Wojskowa


W okresie Od 23.02.2016 r. do 24.03.2016 r. Powiecie Warszawskim Zachodnim trwa Kwalifikacja Wojskowa, obejmująca swoim zasięgiem również Gminę Kampinos.  

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w ZOZ „BIOVENA” , Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 127.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U.  2015 r., poz. 1585) do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 1997 roku

- mężczyzn urodzonych w latach 1992 - 1996, którzy nie posiadają określonej   kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

- osoby urodzone w latach 1995 - 1996, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-  kobiety urodzone w latach 1992 - 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

-   osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej ,w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia, wójtowi lub burmistrzowi albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy(miasta):

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie   się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

- powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy) – nie dotyczy w przypadku posiadania wojskowego dokumentu osobistego.

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

- wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

 

Mężczyźni z terenu Gminy Kampinos zostali wezwani i zgłosili się w komplecie już w pierwszym dniu kwalifikacji, czyli 23 lutego. 

W dniu rozpoczęcia pracy PKL 23 lutego 2015 roku przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota mjr Waldemar Andrzejewski oraz przewodniczący PKL Pan dr Wiesław Kamiński powitali wszystkich pracowników i osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej. Jako pierwsi zostali wezwani mężczyźni z Gminy Kampinos. Frekwencja stawiennictwa wyniosła 100%, a Wójt Gminy Kampinos Pani Monika Ciurzyńska wręczyła 3 panom nagrody rzeczowe, którzy jako pierwsi stawili się do kwalifikacji wojskowej.