Dziś jest Niedziela, 31.05.2020,imieniny Anieli, Feliksa, Kamili
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-03-21 16:01:48

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zadanie nr 2


Wójt Gminy Kampinos działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2016 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu:

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom w 2016 roku – Zadanie nr 2