Dziś jest Niedziela, 29.03.2020,imieniny Marka, Wiktoryny, Zenona
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-03-21 16:03:11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zadanie nr 1


Wójt Gminy Kampinos działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2016 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2016 – Zadanie nr 1