Dziś jest Środa, 03.06.2020,imieniny Anatola, Leszka, Tamary
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-03-30 08:29:53

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Grodzisku Mazowieckim, informuje o zagrożeniu upraw roślin.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN 

Województwo: mazowieckie

Powiat: Grodzisk Mazowiecki

Agrofag: Bielinek kapustnik

Roślina: Kapusta

Data publikacji komunikatu: 23.07.2010r.

 

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie gąsienic bielinka kapustnika.

Występują 2 pokolenia szkodnika. Larwy pierwszego pokolenia rozwijają się na chwastach, drugie pokolenie żeruje na warzywach kapustnych, w tym również na kapuście głowiastej. W końcu lipca
i na początku sierpnia młode gąsienice żerują gromadnie zeskrobując miękisz liści. Starsze rozchodzą się po całej roślinie szkieletując liście lub powodując gołożery.

Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się gąsienice bielinka kapustnika. Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika.

Zaleca się przeprowadzenie zabiegów zwalczających gąsienice bielinka po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 3-4 złoża jaj lub 10 gąsienic
na 10 roślinach.

Ograniczyć występowanie bielinka kapustnika można także poprzez regularne usuwanie chwastów
z rodziny kapustowatych.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

  • Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
  • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
    z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
  • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
  • Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani
    do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

 

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Grodzisku Mazowieckim

tel., fax.22/ 755-60-07

e-mail: o-grodzisk-mazowiecki @piorin.gov.pl

 

Galeria: