Dziś jest Poniedziałek, 25.05.2020,imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-07-12 08:00:40

Podsumowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)


W poniedziałek, 4 lipca  odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego w Gminie Kampinos w okresie od maja do czerwca 2016 r.

Projekt PAI służył przeciwdziałaniu bezrobociu, poprawie aktywizacji i integracji, a jednym z jego partnerów był Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie. Ściśle współpracowano z Urzędem Gminy w Kampinosie, który odegrał rolę we współdziałaniu wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz samorządu lokalnego przedstawiono najważniejsze założenia i wnioski z realizacji programu. Uczestnicy dyskutowali również o sytuacji na rynku pracy oraz rozwoju ekonomii społecznej, jako przykładzie dobrych praktyk samorządu.

Celem projektu było rozwinięcie umiejętności psychospołecznych i powrót do aktywności społecznej oraz zawodowej osób, które z powodu długoletniego pozostawania bez pracy, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a także były zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zorganizowano kompleksową pomoc dla 10 klientów wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wobec uczestników zastosowano dwutorową aktywizację tj. zajęcia edukacyjne w postaci grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego oraz prace społecznie użyteczne.

Uczestnicy wykonywali drobne prace remontowe i porządkowe. Pracowali po 10 godzin tygodniowo tj. 40 godzin miesięcznie. Realizacja prac społecznie użytecznych przyniosła wiele korzyści. Uczestnicy projektu mieli także możliwość zaprezentowania własnych umiejętności zawodowych. Prace społecznie użyteczne były formą aktywizacji na podstawowym poziomie, ale skłaniały także uczestników do włączenia się „w rytm dnia pracy”, do podjęcia współpracy i nawiązania relacji z przełożonymi i współpracownikami.

Osoby uczestniczące w projekcie zostali wzmocnieni o  poczucie wiary we własne możliwości oraz zwiększyli szanse na pozytywną zmianę swojej życiowej sytuacji.

OPS Kampinos