Dziś jest Poniedziałek, 06.04.2020,imieniny Ady, Celestyny, Ireneusza
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-07-19 07:40:46

XXXIII SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:
  • Projekt Uchwały w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  • Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
  • Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

      7.Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

      8.Wolne wnioski.

      9. Zamknięcie obrad.