Dziś jest Środa, 05.08.2020,imieniny Emila, Karoliny, Kary
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-01-10 12:45:36

Świadczenie „Za życiem” już od 1 stycznia 2017 roku  


 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860), mająca na celu wsparcie realizowane przez:

- zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,

- zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,

- zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu  i połogu,

- zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,

- jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

- odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka,

- dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych,

- możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego (szpitale kliniczne  przeznaczone dla kobiet o wysokim zagrożeniu ciąży, jej patologicznym przebiegu).

 

Świadczenie „Za życiem”:

- wypłacane jest jednorazowo w wysokości 4000 zł. z tytułu urodzenia żywego dziecka,

- udzielane jest bez względu na dochód,

- wniosek składa się w terminie 12 m-cy od dnia narodzin dziecka,

- przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

-  wysokości świadczenia nie wlicza się jako dochód do innych świadczeń.

 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć do OPS w Kampinosie:

- wniosek o przyznanie świadczenia „Za życiem”,

- zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza specjalistę II st. lub specjalistę w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

- oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Galeria: