Dziś jest Wtorek, 11.08.2020,imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-03-23 15:29:13

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS


Szanowni Państwo !

Informujemy, że w okresie wakacji 2017 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Dla OR KRUS   w Warszawie  przewidziane są trzy turnusy w:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju

  dla dzieci z chorobami układu ruchu (25.06 - 15.07.2017r.);

- Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu-Zdroju

  dla dzieci z chorobami układu oddechowego (08.08-28.08.2017r.).

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUSY:

  • Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wiosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej jeden rok.
  • Na turnusy kwalifikowane są dzieci urodzone w latach 2002-2010.
  • Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne posiadają dzieci jadące po raz pierwszy i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł + koszt podróży.

Koszt podróży z Warszawy do Horyńca-Zdroju 105zł do Iwonicza-Zdroju 110zł.

 

Podstawą do skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, zawierający informację wychowawcy klasy o dziecku oraz zgodę rodziców/opiekunów (zał. nr 1 do wniosku), dostępny w Oddziale/ Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce zadania-rehabilitacja. Wypełnione wnioski prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie,   ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  225906858.

 

Termin składania wniosków do Oddziału Regionalnego  do  21.04.2017 r.