Dziś jest Czwartek, 13.08.2020,imieniny Elwiry, Hipolita, Radosławy
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-06-20 11:59:28

XLIX SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Zapraszamy na XLIX Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 maja 2017r. oraz XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2017r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos i nadania jej statutu.

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

3) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

4) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.

 1. a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2016 r.,
 2. b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2016r.,
 3. c) informacją o stanie mienia Gminy Kampinos,
 4. d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach  z wykonania budżetu za 2016 rok,
 5. e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.

5) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2016 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

      7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

      8.Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.                                                                                                       mgr Piotr Popowski

Przewodniczący Rady Gminy