Dziś jest Czwartek, 02.04.2020,imieniny Franciszka, Malwiny, Władysława
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-06-27 10:09:37

Wójt Monika Ciurzyńska z absolutorium. 15 głosów „za”


26 czerwca, podczas XLIX Sesji Rady Gminy Kampinos, wśród podejmowanych uchwał była również uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Głosowanie Radnych poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2016 r.,  informacja o stanie mienia Gminy Kampinos oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o  przedłożonych  przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Barbara Szułczyńska, przedstawiła wniosek komisji o udzielenie absolutorium. Podczas głosowania Radni jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęli proponowaną uchwałę i udzielili Wójt Monice Ciurzyńskiej absolutorium.

PW

Galeria: